Politica de confidenţialitate

Versiune din: 25.06.2018

Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci când noi suntem obligați să răspundem noilor modificări legislative. Vom afișa cea mai actuală versiune pe www.hotelbulevard.ro. Orice modificare notabilă sau în măsură să afecteze utilizarea site-ului de către tine îți va fi comunicată aici și/sau utilizând datele de contact disponibile.

Site-ul www.hotelbulevard.ro utilizează fișiere de tip cookie. Mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor poți găsi accesând Politica de cookie-uri.

INFORMAȚII GENERALE DESPRE GRAND HOTEL DU BOULEVARD

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importanta pentru Grand Hotel du Boulevard, cu sediul în str. Dragonul Roşu nr. 1-10, Dobroeşti, judeţul Ilfov, România, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Acest document are rolul de a te informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.hotelbulevard.ro.

PERSOANELE VIZATE ȘI CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE GRAND HOTEL DU BOULEVARD

Dacă ești vizitator al www.hotelbulevard.ro, Grand Hotel du Boulevard prelucrează datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în pe parcursul utilizării site-ului.

Dacă eşti participant la evenimentele organizate sau sponsorizate de Grand Hotel du Boulevard, acesta prelucrează fotografiile şi/sau înregistrările video realizate în timpul respectivelor evenimente în scopul ilustrării şi promovării lor pe www.hotelbulevard.ro.

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRILOR

SCOP

TEMEI

Vizitator al www.hotelbulevard.ro

Remedierea eventualelor plângeri, reclamații înaintate de tine și îmbunătățirea experienței tale oferite de www.hotelbulevard.ro.

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Grand Hotel du Boulevard de a asigura funcționarea corectă a www.hotelbulevard.ro, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor săi, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații din partea ta.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru experienţa oferita prin intermediul www.hotelbulevard.ro.

Participant la evenimentele organizate sau sponsorizate de Grand Hotel du Boulevard

Promovarea evenimentelor organizate sau sponsorizate de Grand Hotel du Boulevard

Prelucrarea imaginilor foto şi/sau video are la bază interesul Grand Hotel du Boulevard de a-şi promova activităţile/evenimentele pe care le iniţiază sau le sponsorizează.

Grand Hotel du Boulevard va folosi imaginile strict pentru a prezenta evenimentele într-un mod favorabil pe www.hotelbulevard.ro.

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR

Grand Hotel du Boulevard prelucrează datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare enumerate anterior.

Dacă îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing şi promovare imagine, Grand Hotel du Boulevard va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Grand Hotel du Boulevard pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

DEZVĂLUIREA DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL

În vederea realizării scopurilor de prelucrare enumerate anterior, Grand Hotel du Boulevard poate dezvălui datele tale către Parteneri, afiliați, terțe persoane sau entități care sprijină Grand Hotel du Boulevard în oferirea de servicii prin www.hotelbulevard.ro, precum furnizorii de infrastructură IT, respectiv către autorități publice, precum în următoarele situații fără a ne limita însă la acestea:

  • Menținerea, personalizarea și îmbunătățirea www.hotelbulevard.ro
  • Efectuarea de analize asupra datelor în scop de testare tehnică, analiză de afaceri, monitorizare a tendințelor de utilizare, dezvoltarea de măsuri de securitate etc.
  • Transmiterea de comunicări, în condițiile respectării legislației aplicabile
  • Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal este prevăzută de lege sau există un interes public în acest sens etc.

Atunci când Partenerii noștri îți prelucrează, în nume propriu, datele tale cu caracter personal prin intermediul nostru, vei avea în vedere politicile de confidențialitate ale acestor Parteneri numiți ca atare de noi. Noi am definit modalitățile acceptate de prelucrare ale datelor tale personale la nivel contractual, dar nu avem niciun control asupra prelucrărilor în sine.

TRANSFERUL DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL

Datele tale cu caracter personal furnizate către Grand Hotel du Boulevard pot fi transferate de noi altor operatori sau persoane împuternicite în condițiile respectării legislației aplicabile, doar pe teritoriul României și doar către alte state din Spațiul European Extins.

DREPTURILE TALE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru prelucrarea de date personale realizată de noi prin intermediul www.hotelbulevard.ro, ai dreptul să soliciți accesul la datele tale cu caracter personal, să le rectifici sau să soliciți ștergerea lor sau restricționarea prelucrării, ai dreptul să te opui prelucrării cu respectarea cerințelor legale aplicabile, respectiv ai dreptul la portabilitatea datelor tale cu caracter personal.

Când ai ales să ne oferi consimțământul, ai dreptul să îl retragi în orice moment, fără a afecta în vreun fel prelucrările realizate de Grand Hotel du Boulevard pe baza consimțământului exprimat de tine înainte de a-l retrage.

Ai dreptul de a depune reclamații sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

Poți adresa orice alte întrebări sau nelămuriri privind modalitățile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal, respectiv îți poți exercita drepturile amintite mai sus la adresa dpo@nirogroup.ro. Noi monitorizăm respectarea cerințelor legale aplicabile permanent inclusiv prin Responsabilul nostru de protecție a datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la dpo@nirogroup.ro.